УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ШКОЛИ

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 30
Друзі сайту
Освітній портал
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Чепіль Марія Миронівна

Чепіль Марія Миронівна
 
доктор педагогічних наук
профессор
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти


Назва наукової школи:
"Історія, теорія і практика української освіти і виховання".
Напрями діяльності наукової школи М.М.Чепіль:
  • розвиток української освіти та педагогічної думки у контексті європейського освітнього простору;
  • теорія і практики формування цінностей особистості, національної свідомості дітей та української молоді Галичини у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.;
  • педагогічні технології вітчизняних і зарубіжних авторів, особливості інноваційної діяльності педагога, його готовність до виховної діяльності у позаурочний час.
Під її керівництвом підготовлено 16 кандидатів педагогічних наук.

Науково-дослідницька робота молодих науковців з проблем виховання підростаючих поколінь, стрижнем яких є українська національна ідея, стала основою заснування у 1999 р. наукової школи "Історія, теорія і практика української освіти і виховання”, біля витоків якої стояв доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Богдан Михайлович Ступарик.

Наукова школа профессора М.М. Чепіль налічує 2 докторів наук, професорів, 2 кандидатів наук, професорів, 22 кандидатів наук, доцентів. У рамках школи захищено 16 кандидатських дисертацій. зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Працюють над темами докторських дисертацій 4 особи, кандидатських – 5. Це здібна й талановита університетська молодь України та Польщі, яка продовжує навчання в аспірантурі та докторантурі. Серед них – переможці Всеукраїнського конкурсу наукових робіт в галузі "Педагогічні науки (в т.ч. педагогічна і вікова психологія)”, лауреати обласних премій облдержадміністрації та обласної ради, стипендіати магістерських програм обміну студентів "Erasmus”, урядових стипендій Польського комітету ЮНЕСКО для виконання наукового дослідження, стипендії Фонду стипендій Австрійської Республіки для аспірантів в Університеті ім. Леопольда.
 
Представники школи проводять фундаментальні та прикладні дослідження у галузі педагогіки. Магістральною метою школи є вивчення історії вітчизняної освіти, теорії і методики виховання з позицій нового педагогічного мислення, на основі інтеграції мудрості народної педагогіки, здобутків прогресивної педагогічної думки, найновіших досягнень виховної практики задля доведення її значущості для сучасної освіти України. Науковці досліджують зміст підготовки вчителів та наукових кадрів у педагогічних ВНЗ, розробляють інноваційні навчально-виховні технології, історичні та методичні аспекти виховання (національно-патріотичне, полікультурне, громадянське, естетичне), зміст позакласної виховної роботи в школі. Суттєве місце займає вивчення педагогічної спадщини українських педагогів минулого (М. Галущинського, Ю. Дзеровича, А. Лотоцького, І. Филипчака, І.Франка, І. Ющишина, Я. Яреми та ін.). Такий широкий діапазон наукової та практичної діяльності знайшов висвітлення у 15 монографіях; 4 підручниках, 69 посібниках; більше 800 статей; у т. ч. 56 статей, публікованих у зарубіжних виданнях, а також у доповідях на міжнародних і всеукраїнських конференціях.
 
Важливе значення має опублікування наукових праць (монографій, підручників та посібників із грифом МОН, статей у фахових виданнях), які характеризують результативність наукової школи. Але багато розробок так і залишається на рівні теорії чи впроваджені тільки на університетському рівні. Проблема фінансування наукових розробок є і надалі залишається гострою.
 
Більш детальну інформацію про представників наукової школи та її керівника можна дізнатись із видання –
 
Життя у творчості й красі : до 20-літття науково-педагогічної діяльності доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Марії Миронівни Чепіль : наук.-метод. посібник / Упорядник Ореста Карпенко. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 380 с.
 
Про витоки її становлення йдеться у посібнику – Грані педагогічної творчості: Наукова школа Марії Миронівни Чепіль : наук.-метод. посібник / Упоряд. О. Кобрій. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2006. – 132 с.
 

Член спеціалізованих учених рад у: Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (упродовж 2004 – 2010 рр.), Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (упродовж 2002 – 2005 рр.); Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (упродовж 2005 – 2008 рр.), Дрогобицькому державному університеті імені Івана Франка (з січня 2008 р. до сьогодні), член Наукової ради Інституту педагогіки Університету імені Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща) – (з 2004 р. до сьогодні).
 
Автор (співавтор) більше 200 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, опублікованих англійською, польською, російською та українською мовами.
Серед них 10 монографій, 14 збірників наукових праць, 22 навчальних посібників (з них 3 – рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України).

Перелік публікацій:
1. Чепіль М. М. Теорія і практика формування національної свідомості дітей та молоді Галичини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія / М. М. Чепіль. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 503 с.
2. Чепіль М. М. Антін Лотоцький – педагог, громадський діяч (1881 – 1949) : монографія / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. – 264 с.
3. Чепіль М. М. Теорія і практика формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія
/ М. М. Чепіль, А. Б. Возняк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 288 с.
4. Чепіль М. М. Підручник як чинник родинного виховання молодших школярів у Західній Україні (1919 – 1939 рр.) : монографія / М. М. Чепіль, Л. Г. Стахів. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 356 с.
5. Сhepil M. Ciernistą drogą. : Wychowanie narodowe dzieci i młodzieży ukraińskiej w Galicji i II Rzczypospolitej (1848 – 1939) : monografia / Mariya Сhepil. – Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011 – 444 s.
Чепіль М., Дудник Н. Педагогічні технології : навчальний посбіник / Рек. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11 – 1506 від 22.02.11) / Марія Чепіль, Надія Дудник. – К. : Альматер, 2012. – 224 с.